Obowiązek informacyjny

Energa Informatyka i Technologie sp. z o. o. właściciel serwisu www.cert.energa.pl, (dalej: „serwis”), dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisie. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

1) Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest ENERGA Informatyka i Technologie sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

2) Z inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.eite@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.

3) W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
ADO przetwarza Państwa dane osobowe w celach: 
- Skutecznej realizacji zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym. 
- Kontaktu w sprawie zgłoszonego incydentu.
- Rozpatrywania wniosków.

4) Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu realizacji zgłoszenia incydentu jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Państwa danych w celach realizacji zgłoszenia będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

5)Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisów jest dobrowolne.

6) Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane będą przetwarzane przez okres skutecznej niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
- Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
- W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7) Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
- Dostawcy usług
Przekazujemy Państwa dane osobowe: Podmiotom Grupy Energa, Podmiotom świadczącym usługi obsługi prawnej, Podmiotom świadczącym usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO, innym zespołom reagującym na naruszenia bezpieczeństwa  oraz Podmiotom świadczące usługi IT.
- Organy państwowe
Przekazujemy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8) Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

9) Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych w zakresie:


- Poprawienia Państwa danych;
- Usunięcia Państwa danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisie;
- Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
- Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych oraz ich kopię;
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do przetwarzania przez nas Państwa danych;
- Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
- Przeniesienia Państwa danych do innego Administratora.


Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu przetwarzania.

10) Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.
Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem